נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

dreamstime צילום:

חיים ב"מדבר" נפשי.

). בגיל Psychiatric Association, 2000 צעיר, התוצאה החמורה ביותר של הזנחה רגשית מכונה כשל לא אורגני לשגשג Nonorganic Failure to Thrive - חוסר יכולת Syndrome (FTT) להתפתח (ולעִתים אף לשרוד) למרות .) Greenbaum et al., 2008 הזנה מתאימה ( מהם הגורמים המגבירים את הסיכון להזנחה רגשית? שלא כהזנחה פיזית, העשויה להיגרם עקב מצוקה כלכלית, גורמי הסיכון להזנחה רגשית מושפעים ממגוון משתנים אינדיווידואליים. אלה כוללים היעדר תגובתיות של ההורים, שעשוי להיגרם עקב מחלה נפשית (לדוגמה, דיכאון), או התמכרות לסמים. הקשר בין בריאותם הנפשית של ההורים להזנחה והתעללות רגשית מורכב. כמה

רגשית יש קשר חזק לתפקוד פסיכולוגי לקוי ארוך טווח - יותר מלהתעללות .) Kaplan et al., 1999 מסוג אחר ( ילדים מוזנחים, גם בבגרותם, חשופים לסיכון גבוה יותר לפתח בעיות התנהגותיות, חברתיות, לימודיות Child Welfare Information ורפואיות ( ). הם מראים בעיקר קושי Gateway, 2004 לשלוט ברגשות או בדחפים, התנהגות שקטה או כנועה, קושי בבית הספר או ביחסים חברתיים עם בני גילם, בעיות אכילה ושינה, ניסיונות לעורר תגרות או לעורר קשרים מיניים, התנהגות רגשית או חברתית שאינה תואמת את גילם; הם אינם נענים לתשומת לב, אפתיים, נוקשים, מוותרים, לא מתלהבים, מראים חוסר אונים במצבי לחץ, יש להם מעט אינטראקציות עם בני גילם, הם מראים התנהגויות של פגיעה עצמית, של פניקה

ושל דיסוציאציה, יש להם בעיות של דיכאון, חרדה או הערכה עצמית נמוכה ). דחייה רגשית מצד DePanfilis, 2006 ( ההורים מקושרת גם עם שימוש בסמים בבגרות ועם עבריינות )Campo & Rohner, 1992( . )Simons, Robertson, & Downs, 1989( נוסף על כך, הזנחה רגשית פוגעת ביכולת המנטליזציה של הילד, שהיא היכולת לעבד ולהבין מצבים מנטליים של האדם Fonagy & Target,( עצמו ושל אחרים . )1997 Reactive Attachment המצב המכונה מקושר באופן ספציפי Disorder (RAD) להזנחה רגשית. מצב זה מאופיין בכך שהילד מתקשה ליצור קשר חברתי עם אחרים, דבר המתבטא בעיכוב American בהתפתחות החברתית (

13

Made with FlippingBook Online newsletter