נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

שמובילות להסתגלות חברתית–רגשית לקויה בהתפתחות שלהם, וזו, בשילוב עם לקויות בתמיכה החברתית ומאפייני ילד קשים, יוצרת השפעה ישירה ומצטברת Dunn et al., על תוצאות הוריות לקויות" ( .) 2002, p. 1072

מהמחקרים מצאו שלא ברור אם יש קשר בין בריאותו הנפשית של ההורה להזנחה .) Horwath, 2007; Macdonald, 2005 ( Barlow & עם זאת, בארלו ועמיתים ( ) מסכמים כמה Schrader McMillan, 2009 מחקרים ומציינים שאחדות מהבעיות הנפשיות ההוריות קשורות להתנהגויות בלתי צפויות ולהתנהגות חרדתית, ואילו אחרות קשורות לנסיגה הורית קשור דיכאון הורי ולהזנחה. נמצא ש להתנהגות הורית שלילית ולהתנתקות הורית מהילד: הבנה אמפתית פחותה כלפי פעוטות, חודרנות גבוהה יותר, יחס שלילי והתנהגות קשה, פחות חום, יותר תפיסות שליליות של התנהגות הפעוט ועוינות גדולה יותר כלפיו, דחיית הפעוט, כעס פתולוגי ופחות התאמה רגשית Barlow & Schrader להתנהגויות הפעוט ( ). מעבר לכך, דיכאון McMillan, 2009 הורי נראה פוגעני ביותר עבור ילדים Zahn– בחמש שנות חייהם הראשונות ( חרדה .) Waxler, Duggal, & Gruber, 2002 קשורה גם לביקורתיות גבוהה, הורית פחות הבעת חיבה, תגובתיות יתר במהלך אינטראקציות עם הילד, וסבירות נמוכה Turner, יותר לעודד אוטונומיה רגשית ( .) Beidel, Roberson–Nay, & Tervo, 2003 קשורות הפרעות פסיכוטיות לבסוף, לקשיים גדולים יותר במילוי תפקידי ההורות היומיומיות, פחות רגש חיובי, פחות תגובתיות לילד, יציבות סביבתית מוגבלת יותר ורמות נמוכות יותר של Zahn–Waxler, גירוי תחושתי ומוטורי ( .) Duggal, & Gruber, 2002 בקרב הורים יכולה התמכרות לסמים להגביר את הסיכון של הילד לחוות הזנחה רגשית. הקשר בין התמכרות לסמים של ההורה להזנחת הילד מורכב :) Horwath, 2007; Macdonald, 2005 ( "נראה שהמסלול ההתפתחותי להורות מזניחה בהפרעת התמכרות לסמים מתחיל בהתנסויות של הזנחה בילדות,

כיצד אפשר למנוע הזנחה רגשית?

ג, 368 , סעיף 1977– חוק העונשין, תשל"ז עוסק בפגיעה בקטינים, והוא כולל במפורש גם פגיעה נפשית. בסוג פגיעה זה :) Briere, 1992 כמה ממדים ( דחייה של ההורה כלפי הילד או ● התעלמות ההורה ממנו; הפחתת ערכו של הילד באמצעות ● ביקורת ולעג פוגעני; הפחדת הילד באיומים; ● בידוד הילד; ● ניצול רגשי; ● מניעת גרייה מהותית (התייחסות ● לפיכך הטיפול במקרים של הזנחה והתעללות רגשית אינו שונה מהטיפול במקרים של התעללות או הזנחה מסוגים אחרים. גישות טיפוליות ממוקדות מאפשרות מתן טיפול יעיל וחסכוני יותר על–ידי התמקדות במגזרים שזקוקים להם במידה הרבה גישות קוגניטיביות–התנהגותיות ביותר. ) Cognitive Behavioral Therapies, CBT ( מיועדות לשנות מחשבות, אמונות Barlow והתנהגות של ההורים בהווה ( ). עד כה & Schrader McMillan, 2009 CBT הראו מחקרים את הפוטנציאל של Barlow & לצמצם התעללות רגשית ( ). נוסף על Schrader McMillan, 2009 שימוש בקריטריונים דמוגרפיים וקליניים, הערכה של האינטראקציות הורה–פעוט והורה–ילד יכולה להיות אמצעי יעיל לאיתור הורים עם התנהגות מסכנת של Barlow & Schrader McMillan, הזנחה ( ). אחדות מהגישות הממוקדות 2009 האלה כוללות ייצוגים הוריים והתנהגויות רגשית, אהבה ודאגה); חוסר עקביות בהורות. ●

"..והיא בכתה. בכתה החתולה הקטנה כל כך הרבה, עד שנמסה ונעשתה שקופה. "זה לא נורא" אמרה פטוניה בקול שקוף, "שאף אחד לא יכול לראות אותי, כי ממילא אף אחד הרי לא רוצה לראות אותי, כי אם חתול אִמא שלי לא יכולה לאהוב אותי - 2 מי בעולם כולו יצליח בזה"?

כיצד בכל זאת אפשר לזהות שילד סובל מהזנחה או מהתעללות רגשית? אחד הסמנים הבולטים של הזנחה . דיווחים ליקוי שפתי רגשית בילדים הוא משירותים להגנת הילד הראו שלילדים בבתים המכילים גירויים היה פחות ליקוי בהתפתחות הקוגניטיבית. ילדים המפנימים ומחצינים תוצאות התנהגותיות מציגים סימפטום של הזנחה רגשית. זה נגרם על–ידי היעדר קשר חיובי ויציב בין הילד למטפל. סמן נוסף של הזנחה . זה בחינה עצורה של סביבתם רגשית הוא סימן גם לקשר לא יציב בין הילד למטפל. ליקוי בהסתגלות הרגשית והלימודית של הילד ובעיות התנהגות הם כולם סמנים . אלה קשורים באופן להזנחה רגשית ספציפי לחוסר היציבות בבית המשפחה .) English et al., 2005 (

מתוך: אם אִמא שלי לא יכולה לאהוב אותי - מי כבר בעולם כולו יצליח בזה? מאת נורית זרחי (הוצאת דני ספרים) ספר לילדים המתאר מצבים של 2 התעללות רגשית ואת פתרונם החלקי.

14

Made with FlippingBook Online newsletter