נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

16 (3), 429–440. doi:10.1016/0145– 2134(92)90052–S Child Welfare Information Gateway (2008). Child abuse and neglect fatalities: Statistics and interventions . Retrieved from https://www.childwelfare.gov/ pubs/factsheets/fatality.pdf ‏ Claussen, A. H., & Crittenden, P. M. (1991). Physical and psychological maltreatment: Relations among types of maltreatment. Child Abuse & Neglect, 15 (1–2), 5–18. doi:10.1016/s0145– 2134(91)90085–R ‏ Dunn, M. G., Tarter, R. E., Mezzich, A. C., Vanyukov, M., Kirisci, L., &Kirillova, G. (2002). Origins and consequences of child neglect in substance abuse families. Clinical Psychology Review, 22 (7), 1063–1090. ‏ Egeland, B., Erickson, M., & Press. (1987). Psychologically unavailable caregiving. In M. Brassard, B. Germain, & S. Hart (Eds.), Psychological maltreatment of children and youth (pp. 110–120). Elmsford, NY: Pergamon. ‏ English, D. J., Upadhyaya, M. P., Litrownik, A. J., Marshall, J. M., Runyan, D. K., Graham, J. C., & Dubowitz, H. (2005). Maltreatment's wake: The relationship of maltreatment dimensions to child outcomes. Child Abuse & Neglect, 29 (5), 597–619. ‏ Gaudin, J. M., & Consultants, W. (1993). Child neglect: A guide for intervention : US Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, National Center on Child Abuse and Neglect. ‏ Greenbaum, J., Dubowitz, H., Lutzker, J. R., Johnson, K. D., Orn, K., & Kenniston, J. (2008). Practice Guidelines: Challenges in the Evaluation of Child Neglect .

Elmhurst, IL: American Professional Society on the Abuse of Children. ‏ Hildyard, K. L., & Wolfe, D. A. (2002). Child neglect: Developmental issues and outcomes. Child Abuse & Neglect, 26 (6), 679–695. ‏ Horwath, J. (2007). Child neglect: Identification and assessment . Hampshire: Palgrave MacMillan. ‏ Kaplan, S. J., Pelcovitz, D., & Labruna, V. (1999). Child and adolescent abuse and neglect research: A review of the past 10 years. Part I: Physical and emotional abuse and neglect. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38 (10), 1214–1222. doi:10.1097/00004583– 199910000–00009 ‏ Macdonald, G. (2005). Intervening with neglect. In J. Taylor & B. Daniel (Eds.), Child neglect: Practice issues for health and social care (pp. 279–290). London: Jessica Kingsley. ‏ Turner, S. M., Beidel, D. C., Roberson– Nay, R., & Tervo, K. (2003). Parenting behaviors in parents with anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 41 (5), 541–554. ‏ World Health Organization (2007). Preventing child maltreatment in Europe: A public health approach . Geneva, Switzerland: Author. ‏ Zahn–Waxler, C., Duggal, S., & Gruber, R. (2002). Parental psychopathology. In M. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting: Social conditions and applied parenting (Vol. 4). Mahwah, NJ: Erlbaum.

גישות פסיכואנליטיות ובתכניות הוריות. ב המטרה הורות מבוססות מנטליזציה היא לחזק את הקשר בין ההורה לילד. שתכניות הוריות הערכות קפדניות הראו שניתנו במסגרת גישות בריאות הציבור / מבוססות אוכלוסייה יעילות בשיפור כמה משתנים (למשל, התנהגויות הוריות, לחץ, עימותים) שהם גורמי סיכון משמעותיים להתעללות בילדים. התערבויות של Gaudin &Consultants, ( רשתות חברתיות ) עשויות גם הן לספק להורים את 1993 להתערבויות התמיכה הנחוצה. לבסוף, יש יתרון של שמתחילות במהלך ההיריון שימוש בחלון ההזדמנות המוטיבציונית, שכן ההיריון נחשב לזמן שבו העיסוק הרב ביותר והדאגה הרבה ביותר של האם קשורים לבריאותה ולבריאות תינוקה. רשימת מקורות .)2013( ' איזיקוביץ', צ' ולב-ויזל, ר התעללות, הזנחה ואלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל: בין שכיחות לדיווח. אפידמיולוגיה של התעללות בילדים בקרב . המרכז לחקר החברה, ילדים בישראל טריאנה ואוניברסיטת חיפה. ‏ http://www.macom.org.il/wp-content/ uploads/2013/11/child_abuse_triana.pdf. ‏ American_Psychiatric_Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Vol. 4th ed., text rev.). Washington, DC: Author. ‏ Barlow, J., & Schrader McMillan, A. (2009). Safeguarding children from emotional abuse: What works? London: Jessica Kingsley. ‏ Briere, J. N.(1992). Child abuse trauma: Theory and treating of the lasting effects. Newbury Park, CA: Sage. ‏ Campo, A. T., & Rohner, R. P. (1992). Relationships between perceived parental acceptance–rejection, psychological adjustment, and substance abuse among young adults. Child Abuse & Neglect ,

15

Made with FlippingBook Online newsletter