נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

2015 המשתתפים והמנחים בסדנת הדוקטורנטים, אוקטובר

נוסף על החוויה האקדמית, זכו המשתתפים בטעימה מהיצע הפעילויות בעיר ירושלים. בערב הראשון יצאו המשתתפים לסיור בירושלים המערבית לקראת השקיעה, ולאחר מכן סעדו בצוותא במסעדה מקומית. ביום השני הם זכו בחוויה רבת משמעות במוזיאון יד ושם, בביקור שהתמקד בחוויות הילדים בשואה. ביום השלישי ביקרו המשתתפים במוזיאון ישראל. הקשרים המקצועיים והחברתיים שנרקמו במהלך הסדנה - בין הסטודנטים למומחים ובין הסטודנטים לבין עצמם - הם עדות להצלחתה. המשתתפים שומרים על קשר רציף, באמצעות הטלפון והאינטרנט, ומשתפים את חבריהם ביוזמות חדשות וברעיונות הקשורים למחקר שעוסק בילדים שחוו התעללות והזנחה. משתתפי מחזור זה מצטרפים לרשת המקצועית–חברתית של חוקרים צעירים שמכון חרוב מקדם כדי להגביר את השיח הבין–לאומי והמחקר הנוגע לילדים בסיכון.

והאוניברסיטה העברית), פרופ' אריאל כנפו (האוניברסיטה העברית), ד"ר דפנה טנר (האוניברסיטה העברית) וד"ר כרמית כץ (אוניברסיטת תל אביב). המומחים הנחו את המושבים השונים ותרמו מהידע שלהם הן לדיונים במסגרת קבוצתית והן בשיחות אישיות עם המשתתפים. בשלושת ימי הסדנה הציגו המשתתפים את עבודות המחקר שלהם, התמקדו בסוגיות שונות - תאורטיות ומתודולוגיות, וקיבלו משוב מצוות המומחים ומהסטודנטים העמיתים. עבודות המחקר שהוצגו, בהן "שימוש בסמנים ביולוגיים להבנת תגובות דחק הוריות" ו"ייצוגים של פגיעות מיניות בתקשורת הקרואטית", שיקפו מגוון רחב של נושאי מחקר ואִפשרו חילופי מידע בין סטודנטים המייצגים פרופסיות ותרבויות שונות. מנחי הסדנה הציגו לפני המשתתפים את מחקריהם ועסקו בסוגיות מתודולוגיות מרכזיות שעלו בהם. כמו כן התקיים פאנל מנחים שעסק באסטרטגיות של פרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים.

המכון, נחשפו בפעם הראשונה למגוון התחומים המשיקים לתופעת ההתעללות בילדים וההזנחה תחת קורת גג אחת. סדנת הדוקטורנטים סדנת הדוקטורנטים הבין–לאומית של מכון חרוב התקיימה בירושלים , זו הפעם השלישית. 2015 באוקטובר סטודנטים לתואר 14 השתתפו בה דוקטור משמונה מדינות, שמחקריהם עוסקים בהתעללות בילדים ובהזנחתם. בסדנה פגשו הסטודנטים קבוצת מומחים בעלי שם עולמי לנושא בתחום זה: פרופ' Social Policy Research אילן כץ ( Centre , University of New South ), פרופ' Wales , Sydney , Australia Case Western Reserve ג'יל קורבין ( ) ופרופ' University , Cleveland , Ohio Goethe University סבינה אנדרסן ( ); ולצדם in Frankfurt , Germany מומחים מישראל: פרופ' אשר בן– אריה (מכון חרוב והאוניברסיטה העברית), פרופ' ענת זעירא (מכון חרוב

52

Made with FlippingBook Online newsletter