נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

עיתון נקודת מפגש מיועד לקהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. העיתון יוצא לאור פעמיים בשנה. גיליון אחד שלו עוסק במגוון נושאים הקשורים להתעללות בילדים והזנחתם, והגיליון השני מיוחד כולו לסוגיה נבחרת. תרומתו של העיתון בהנגשת הידע הקיים והנצבר - באקדמיה ובשטח - לאנשי המקצוע, ביצירת שפה משותפת ובהגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים.

9765418 מכון חרוב, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד 077-5150304 , פקס 077-5150300 ’ טל www.haruv.org.il

Made with FlippingBook Online newsletter