בית הספר למצויינות - "נוער שוחר דעת"

נהלים, הרשמה ושכר לימוד

כיתות ג' מפגשים כפולים). 21 (סה"כ 06.12.2023 שני מפגשים שבועיים של שעה וחצי כל אחד, החל מ לומדים שני נושאי חובה (שעה וחצי כל אחד) מתחום המדעים (לוגיקה) ומתחום האומנויות.

חוגי כיתות ג'

אמנות הציור ופיתוח היצירתיות • תכנית העשרה זו עוסקת במפגש שבין הרגשות ליצירתיות האישית תוך שימוש בחומרים מגוונים. העשרת התלמיד בעולמם של מגוון אומנים ויצירה בהשראתם, דרך שימוש בטכניקות מגוונת אותם ירכשו התלמידים בדרך הלמידה. השיעורים מורכבים מנושאים רבים המעסיקים את עולם הילדים, בהם ישנה חוויה של פיתוח החשיבה היצירתית והדמיון. לאחר שקיבלו השראה, כל ילד יוצר בדרכו ודרך הרעיון הפרטי שלו, עם כלים מנחים שהוא מקבל באותו הקשר. בתום השיעור התלמידים שמעוניינים מציגים את עבודתם המוגמרת בפורום כתתי וזוכים למשוב. זוהי חוויה מחזקת ויוצרת גאווה, ואף מספקת בטחון רב לתלמיד. לוגיקה ופיתוח חשיבה • חוג מרתק בחשיבה ולוגיקה (תורת ההיגיון) הכולל אתגרי חשיבה יוצאי דופן, חידודים לשוניים ומתמטיים, שעשועי חשיבה, פיתוח זיכרון, חידות בלווי איורים ועוד. מטרת השיעורים היא פיתוח מיומנויות חשיבה. התכנים כוללים פעילויות לפיתוח הראייה המרחבית, החשיבה הלוגית, המילולית והמתמטית. דרך העבודה כוללת משחקי חשיבה וחידות תוך הקפדה על פעילויות מהנות וחווייתיות, כולל קישור לחגי ישראל עפ"י לוח השנה.

חידת היגיון 28=5+3

810=9+1 214=8+6 19=5+4 ?=3+7

4

Made with FlippingBook Ebook Creator