בית הספר למצויינות - "נוער שוחר דעת"

נהלים, הרשמה ושכר לימוד

כיתות ד'-ו'

חוגי כיתות ד׳-ו׳

LEGO • מטרת התכנית הינה קידום למידה באמצעות הרכבת דגמי לגו אישיים תכנית המבוססת על אסטרטגיות ומיומנויות שיש לרכוש על מנת להגיע לתוצר המוגמר, לגו. למידה חווייתית, משמעותית, מעצימה, רגשית - מלווה בתמיכה אישית ומקצועית. הילדים מקבלים ערכה הכוללת הנחיות ושלבי עבודה על מנת להגיע לתוצר המוגמר. התכנית מאפשרת חיבור לעולמם האישי של הילדים בכך שכל ילד/ה יכול/ה להתחבר לכישרונותיו/ה ולתחביביו/ה ולבנות דגם אישי התואם את תחומי העניין שלהם ולהובילם לעבודה פעילה ומושקעת. מדריך הקבוצה עובד בקשר הדוק ואישי עם כל חבר/ה קבוצה על מנת לזהות את תחומי העניין של הילדים ומה יוביל להנעה אישית. במסגרת התכנית יקודמו יכולות ריכוז ופיתוח מיומנויות של הבנת ההנחיות ועבודה בהתאם להן וזימון חוויות הצלחה והעצמה רגשית. החוג יילמד בתכנית סימסטריאלית (סימסטר ראשון - סדנת מייקר). משפטנים צעירים • בתוכנית זו ייחשפו התלמידים לעולם המשפט וילבשו את גלימת הצדק והחוק, ידונו בנושא השוויון וחופש הביטוי, כבוד האדם. בקורס זה יערכו היכרות עם מערכת המשפט הישראלית, ישאלו מה זו מערכת משפטית, מה המטרות שלה ומה הציפיות של האזרחים ממערכת כזו. יחשבו יחד על התפקיד של המשפט בחברה והאם המשפט תמיד משקף צדק. ישוחחו על דמוקרטיה וישוו אותה לדיקטטורה, יכירו את שיטת הפרדת הרשויות ומטרותיה ויתמקדו בתפקידי הרשות השופטת (בתי המשפט). יתלבטו יחדיו מה צריכה להכיל החוקה של מדינת ישראל, תוך היכרות עם מטרותיה של חוקה וההבדל בינה לבין חוקים ותקנות. יערכו סימולציות ומשחקי תפקידים, יעבדו באופן עצמאי ובקבוצות חשיבה, יכינו כתבי תביעה, כתבי אישום, כתבי הגנה, יחקרו עדים ויקבעו פסקי דין וגזרי דין. יבחנו את הראיות ויחשבו איך להציג אותן בצורה הטובה ביותר. אז נשמח לראותכם בין שורות החכמים של העתיד, אולי ותהיו עו"ד צעירים... רובוטיקה • חוג רובוטיקה מקנה לילד מיומנויות של עבודה עצמית בסביבה ממוחשבת . הילדים ירכיבו ויפעילו רובוטים . הילדים ילמדו יסודות של תכנות , אלקטרוניקה ורובוטיקה. ARDUINO - ו LEGO שונים מבוססים על ערכות הילדים יעבדו באופן יחיד או בזוגות לפי רצונם. בחוג יתכננו וירכיבו רובוטים אשר יבצעו משימות כגון: ריקוד רובוטים, קרב רובוטים, רכב ללא נהג, רובוט מפצח מבוך, חידון רובוטי ורובוטים שלומדים ומשחזרים מסלול . צוות של כעשרים סוגים שונים של רובוטים מחכה למהנדסים צעירים. לכל ילד ישנה אפשרות להתנסות בהרכבה והפעלת כל אחד מעשרים הרובוטים . הצוות כולל רובוטים של ערכת לגו . הערכה מאפשרת הרכבת מגוון של צורות. במסגרת החוג התלמידים יתנסו בתכנות בשפת לגו, בשפת ארדואינו ובשפת פייתון. עבור כל רובוט מצורפים הוראות תכנות ברמות שונות כדי להתאים את הרובוט לרמת ההתקדמות של הילד. תכנית הלימודים מאפשרת לכל ילד להתקדם בקצב שלו ולבחור משימות שמתאימות לו.

6

Made with FlippingBook Ebook Creator