נשר - המרכז לאמנויות הבמה

הלהקה הצעירה (כיתות ד'- ח') 16:45-18:30 : בין השעות | יום רביעי הלהקה הבוגרת (כיתות ט' - י"ב) 18:30-20:00 : בין השעות | יום רביעי

ההשתתפות בלהקות מותנית בעמידה בתנאי קבלה.

7

Made with FlippingBook - Online catalogs