אומגה - קטלוג מוצרים

עפרונות עבים

12 עפרונות צבעוניים משולשים עבים-טבעי 80920114

12 עפרונות צבעוניים משולשים עבים 80920105

יחידות בקופ' 12 קופ' בקרטון 6

יחידות בקופ' 12 קופ' בקרטון 6

6 עפרונות מטאלי משולשים עבים 80920111

6 עפרונות זוהרים משולשים עבים 80920110

יחידות בקופ' 6 קופ' בקרטון 24

יחידות בקופ' 6 קופ' בקרטון 24

49

Made with FlippingBook Ebook Creator