אומגה - קטלוג מוצרים

עפרונות משולשים עבים

עפרונות צבעוניים 12 משולשים עבים

80920105

יחי׳ בקופסא 12 קופ׳ בקרטון 6

80920114

12 עפרונות צבעוניים - טבעי

יחי׳ בקופסא 12 קופ׳ בקרטון 6

80920110

6 עפרונות זוהרים

יחי׳ בקופסא 6 קופ׳ בקרטון 24

6 עפרונות מטאלי

80920111

יחי׳ בקופסא 6 קופ׳ בקרטון 24

59

Made with FlippingBook Digital Publishing Software