אומגה - קטלוג מוצרים

חומרי לישה פלסטלינה

80900125

גר׳ 350 פלסטיגן זוהר

יחידות 12 בקרטון

80944135

גר׳ 400 צבעים 8 פלסטיגן

יחידות 12 בקרטון

צבעים 24 פלסטיגן

80900126

יח׳ בקופ׳ 8 קופ׳ בקרטון 4

70

Made with FlippingBook Digital Publishing Software