אומגה - קטלוג מוצרים

דבקים זוהר בחושך

צהוב זוהר בחושך 80945121

ירוק זוהר בחושך 80945122

יחי' בקופ' 6 קופ' בקרטון 8

יחי' בקופ' 6 קופ' בקרטון 8

אדום זוהר בחושך 80945124

כחול זוהר בחושך 80945123

יחי' בקופ' 6 קופ' בקרטון 8

יחי' בקופ' 6 קופ' בקרטון 8

73

Made with FlippingBook Ebook Creator