אומגה - קטלוג מוצרים

ציוד משרדי צמדנים

מ' 25 צמדן נקבה 88400125

מ' 25 צמדן זכר 88400124

יחידות בקרטון 24

יחידות בקרטון 24

זכר + צמדן נקבה מ' 1 ריבועים 88400136 88400136

זכר + צמדן נקבה מ' 1 עיגולים 88400133

זכר + צמדן נקבה מ' 1 סרט 88400130

יחידות בקופ' 36 קופ' בקרטון 6

יחידות בקופ' 36 קופ' בקרטון 12

יחידות בקופ' 36 קופ' בקרטון 12

84

Made with FlippingBook Ebook Creator