אומגה - קטלוג מוצרים

ציוד משרדי צמדנים

מ' 10 עיגולים צמדן זכר 88400131

מ' 10 עיגולים צמדן נקבה 88400132

יחידות בקופ' 12 קופ' בקרטון 4

יחידות בקופ' 12 קופ' בקרטון 4

מ' 10 ריבועים צמדן זכר 88400134

מ' 10 ריבועים צמדן נקבה 88400135

יחידות בקופ' 12 קופ' בקרטון 4

יחידות בקופ' 12 קופ' בקרטון 4

85

Made with FlippingBook Ebook Creator