אומגה - קטלוג מוצרים

ציוד משרדי

סכינים

סכין צר מסילת מתכת 80967111

סכין רחב מסילת מתכת 80967112

יחידות בקופ' 24 קופ' בקרטון 12

יחידות בקופ' 12 קופ' בקרטון 12

סכין רחב מסילת פלסטיק 80967114

סכין צר מסילת פלסטיק 80967113

יחידות בקופ' 75 קופ' בקרטון 16

יחידות בקופ' 60 קופ' בקרטון 10

86

Made with FlippingBook Ebook Creator