אומגה - קטלוג מוצרים

עיצוב גרפי: אסתי רוזנברג

"אומגה עולם של יצירה"

3781500 אומגה תעשיות יצירה, קיבוץ כפר גליקסון, ד.נ. מנשה www.omega-land.com אתר: | 04-6288886 : פקס | 04-6307232 :' טל

Made with FlippingBook Ebook Creator