אומגה - קטלוג מוצרים

ציוד משרדי

צמדנים

צמדן נקבה מ' 10 עיגולים 88400138

צמדן זכר מ' 10 עיגולים 88400131

יחידות 6 בקרטון

יחידות 12 בקרטון

צמדן נקבה מ' 10 ריבועים 88400140

צמדן זכר מ' 10 ריבועים 88400134

יחידות 6 בקרטון

יחידות 12 בקרטון

99

Made with FlippingBook Digital Publishing Software