אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

פולין - ישן חדש הטיול המקיף

היסטוריה יהודית, ארכיטקטורה מפוארת, המדינה המתחדשת והמודרנית, חיי לילה, קניות ונופים

ימים 8

וורשה | ‘ לודז | אושוויץ | זקופנה | קרקוב

המרשימה שהוקמה במקום ומשמשת כמקום מרכזי לכל טקסי הזיכרון הנערכים שם. ¨ בשעות אחה“צ נחזור לקרקוב לרחוב לליפובה שם נראה את המפעל המפורסם של אוסקר שינדלר ונלמד על סיפורו המדהים ופועלו להצלת היהודים. נראה גם את מיקומו של בית המרקחת חסיד אומות העולם שסייע ¨ של תדאוש פנקייביץי דמי כניסה לשני האתרים אינם © ליהודי גטו קרקוב . יינתן זמן חופשי לארוחת ערב ושיבה ® כלולים למלון ללינה בסופו של יום לא קל.

קרקוב ≠ וורשה ≠ תל אביב ∞ ± יום בשדה התעופה ∞π : ∞∞ נחיתה בסביבות השעה בירת דרום פולין ¨ של וורשה. ניסע לעבר קרקוב והיפה בעריה. עם ההגעה בשעות הצהריים ª‘ המוקדמות נצא לסיור ברובע היהודי קאזימייז בבית הקברות ¨ נבקר בבית הכנסת של הרמ“א בו הוא קבור ואשר היווה את בית הקברות ¨ המרכזי של יהדות קרקוב טרום מלה“ע השניה . נגיע IZsaak ובבית הכנסת Temple בבית הכנסת להתארגנות ומנוחה. ¨ לילות ≥ בו נשהה ¨ למלוננו

קרקוב ≠ בירקנאו ≠ אושוויץ ≠ קרקוב ∞ ≤ יום לאחר ארוחת הבוקר נצא לאחד הימים החשובים ¨ ביותר בכל הטיול. נגיע למחנות הריכוז וההשמדה בהם נרצחו מיליונים. נראה את ¨ בירקנאו ≠ אושוויץ שער הכניסה עליו מופיעה הכתובת ”העבודה פסי הרכבת בהם נכנסו קרונות ¨“ משחררת המוזיאון ¨ הבקר מלאי היהודים שהובלו למחנות בלוק ¨ הנורא המציג את חפציהם של הנרצחים תאי ¨±µ בלוק ¨ בלוק הניסויים הרפואיים ¨ המוות הגזים והקרמטוריום. נסיים את הביקור באנדרטה

www.ophirtours.co.il

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online