אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

שנותר מתרבות עשירה ומפוארת. בשעות אחר פארק ª נבקר בעיר העתיקה של וורשה ¨ הצהריים גן ססקי והליכה מאנדרטת קופרניקוס ¨ וואז‘נסקי ועד כיכר שלושת הצלבים. לפני חזרתנו למלון יינתן זמן לקניות וארוחת ערב. לודז‘ ≠ וורשה ∞ ∑ יום נארוז את חפצינו ¨ לאחר ארוחת בוקר מוקדמת קמ‘ מוורשה. עם ±≥∞ ≠ וניסע ללודז‘ המרוחקת כ הגעתנו נבקר בבית העלמין היהודי של הקהילה בתחנת ראדגאסט ¨ שהיתה השנייה בגודלה בפולין שהיוותה נקודת טרנספורט למחנות הריכוז. נבקר בקרון רכבת בו הובלו היהודים ונתרשם עמוקות מהמוזיאון המנציח את אחת התקופות החשוכות בהיסטוריה היהודית. נבקר באנדרטת הלב השבור שהוקמה לזכר הילדים שנכלאו במחנה הריכוז בלודז‘ ונבקר בפארק הניצולים שניטע ע“י ניצולי המחנות המונצחים ע“ג העצים. לעת ערב נטייל נגיע ¨ ברחוב פיוטרווסקה המרכזי. בתום הסיור למלון בלודז‘ להתארגנות ולינה.

קרקוב ≠ זקופנה ≠ קרקוב ∞ ≥ יום נצא דרומה לכיוון הרי ¨ עם סיום ארוחת הבוקר הטטרה והגבול עם סלובקיה ונבקר בעיירת הסקי והנופש המפורסמת זקופנה. במהלך מלחמת העולם השנייה היוותה העיירה מרכז למחתרת הפולנית ותחנת חשובה בנתיב הבריחה בשל מיקומה הגיאוגרפי וגובהה. נעלה ברכבל לפסגת לתצפית מדהימה על הנוף ונקנח ¨ הר גובאובקה בשוק הגדול והצבעוני של העיר. בתום יום הסיור נחזור לקרקוב ולעת ערב נצא לארוחת ערב ¨ היפה במסעדה מקומית במרכז העיר. נהנה ממראה העיר היפה בלילה ונשוב למלוננו. וורשה ≠ קרקוב ∞ ¥ יום היום נארוז את חפצינו ובטרם נעזוב את קרקוב נבקר בעיר העתיקה ובמתחם וואוואל ובו נמצאים ונהנה משיטוט בשוק ¨ ארמון מלכי פולין והקתדרלה ומביקור Nowy סוקינניצה בכיכר ≠ הפשפשים . Cloth Hall ≠ לרכישת מתנות ומזכרות אחרונות ב בשעות אחה“צ המוקדמות נעשה את דרכנו לעיר וורשה. נגיע למלוננו להתארגנות ומנוחה. ¨ הבירה לילות. ≥ נשהה במלון וורשה ∞ µ יום לאחר ארוחת בוקר נצא לסיור בוורשה היהודית. המלווה ¨ נתחיל במוזיאון לתולדות יהדות פולין אותנו מתחילת ההשתקעות במדינה ועד שקיעתה בתום מלחמת העולם השניה והשואה. בסיום נמשיך דרכנו בכיכר המשלוחים ¨ הביקור המרשים ממנה נשלחו היהודים למחנות המוות ¨ הסמוכה מקום ¨±∏ ונלך בנתיב הגבורה העובר דרך מילא אנדרטת ¨ המפקדה של המחתרת היהודית בגטו רפפורט לזכר מרד גטו וורשה ועוד. נשוב למלוננו בתום יום אפוף היסטוריה של שואה ותקומה. וורשה ∞ ∂ יום היום נמשיך את סיורנו בוורשה. נתחיל את יומנו בסיור בבית הקברות היהודי העתיק ומשם נמשיך כאן נראה את השריד היחיד שנותר ¨ לרחוב זלוטה מחומת הגטו שעלה בלהבות עם כניסת כוחות היחיד ¨ הברית לוורשה. נצפה על בית הכנסת נוז‘יק

אופיר טורס

וורשה

ß לודז

וורוצלב

קרקוב

תל אביב ≠ וורשה ≠ ‘ לודז ∞ ∏ יום נארוז את חפצינו ונעזוב את ¨ לאחר ארוחת בוקר ¨ המלון. נתפעל מארמונו של ישראל פוזננסקי תעשיין יהודי שבנה בעיר לודז‘ את אחד המבנים ¨ המפוארים שהיו בה ומשם ניסע למנופקטורה המהווה ¨ בית החרושת לטקסטיל של פוזננסקי צ " היום מרכז גדול לקניות ובילויים. בשעות אחה המאוחרות נעשה דרכנו לשדה התעופה ונמריא חזרה ארצה. נחיתה משוערת ≤≤ : ≥∞ בסביבות לפנות בוקר.

תאריך חזרה

תאריך יציאה

±πÆ∞∂Ʊπ ±∑Æ∞∑Ʊπ ∞∑Æ∞∏Æ±π ±±Æ∞πƱπ ≤≥Ʊ∞Ʊπ

±≤Æ∞∂Ʊπ ±∞Æ∞∑Ʊπ ≥±Æ∞∑Ʊπ ∞¥Æ∞πƱπ ±∂Ʊ∞Ʊπ

www.ophirtours.co.il

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online