אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

באופיר טורס מעניקים לך יותר הנחות והטבות

אפקטיביות ושוות!

בטיולי משפחות הנחה של לאדם §∂0 ±ÆµÆ≤∞±π ≠ לנרשמים עד ה

הרשמה מוקדמת הנחה אוטומטית לאדם §µ0 ±ÆµÆ≤∞±π ≠ לנרשמים עד ה

לקוח נאמן לקוח שנסע

חבר מביא חבר קבוצה של למעלה נרשמים יחד ±∞ ≠ מ אצל אותו סוכן לאותו טיול תזכה כל נוסע

בשנתיים האחרונות בחברת אופיר טורס זכאי להנחה אוטומטית לאדם §1µ בגובה

§µ0 בהנחה של

לאדם

לא תינתן Æ הנחות אינן תקפות על מחירי מבצע המפורסמים מעת לעת Ø ההטבות Æ או הנחות Ø אין כפל הטבות ו ∫ הערות אופיר טורס שומרת לעצמה את Æ מיסי נמל וטיפים ¨ הנחת ילד ¨ הנחה על שלישי בחדר ¨ הנחה על תוספת יחיד בחדר אופיר טורס שומרת לעצמה את Æ שעות מראש ≤¥ או לשנות את ההטבות וההנחות בהתראה של Ø הזכות להפסיק ו Æ מידע כללי ותנאי התקשרות ניתן למצוא בחוברת Æ הזכות להעלות מחיר בכל נקודת זמן לנרשמים חדשים

www.ophirtours.co.il

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online