אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

סלוניקי

אדסה

פרטוריה

יואנינה

מטאורה

סלוניקי - סיור בעיר ∞ µ יום נבקר בפינות היפות ¨ לאחר ארוחת הבוקר והמיוחדות החבויות של ההסטוריה היהודית והלא יהודית של העיר. סלוניקי היהודית עם בית הכנסת של ¨ המוזיאון היהודי ¨ תחנת הרכבת אחת הקהילות העתיקות שהיו פעילות מאד עד ¨ מלחמת העולם השניה. המוזיאון הארכיאולוגי המגדל הלבן והעיר העליונה של סלוניקי. ליציאה לערב ® בתשלום נוסף במקום © אפשרות הכולל ארוחת ערב ומופע מוסיקלי בטברנה מקומית. לינה בסלוניקי.

דלפי

אתונה אופיר טורס

סלוניקי -וולוס - פורטריה ∞ ∂ יום לאחר ארוחת הבוקר נמשיך את סיורנו בעיר סלוניקי ונבקר במוזיאון היהודי ובבית הכנסת. ¨ ניפרד מהעיר ונמשיך דרך עמק טמפי לוולוס עיר הנמל המתויירת שבתסליה וממנה אל הבנוי על גבי טרסות ¨ הכפר פורטריה היפיפה ונשוטט בין סמטאותיו הציוריות. ארוחת ערב ולינה במלון בפורטריה. פורטריה - מקריניצה - אתונה - תל אביב ∞ ∑ יום נשכים קום לארוחת הבוקר וניסע לכפר הציורי על הרחובות הציוריים ¨ והמרשים מקריניצה ¨ ומזרקות המים. נמשיך דרך מעבר תרמופילאי זה שעל ¨ כן © המקום בו נלחם הגיבור ליאונידס ¨®... שמו נקרא השוקולד הבלגי המפורסם נבקר באנדרטה המנציחה את הקרב ונעשה דרכנו לאתונה לסיור פנורמי וביקור במוזיאון האקרופוליס. לעת ערב נגיע לשדה התעופה אביב. ≠ לטיסתנו חזרה לתל

תאריך חזרה

תאריך יציאה

≤πÆ∞¥Æ±π ≤∞Æ∞µÆ±π ±∞Æ∞∂Ʊπ ∞±Æ∞∑Æ±π ±µÆ∞∑Ʊπ ≤πÆ∞∑Ʊπ ∞πÆ∞πƱπ ≤≥Æ∞πÆ±π ±¥Æ±∞Ʊπ ≤±Æ±∞Ʊπ ≥∞Ʊ∞Ʊπ

≤≥Æ∞¥Æ±π ±¥Æ∞µÆ±π ∞¥Æ∞∂Ʊπ ≤µÆ∞∂Ʊπ ∞πÆ∞∑Ʊπ ≤≥Æ∞∑Ʊπ ∞≥Æ∞πƱπ ±∑Æ∞πƱπ ∞∏Ʊ∞Æ±π ±µÆ±∞Ʊπ ≤¥Æ±∞Ʊπ

www.ophirtours.co.il

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online