אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

סנט פטרסבורג

את הקרבות ההרואיים של הצבא הרוסי מול ¨ הפולש הנאצי נראה את האנדרטאות המרשימות את האובליסק הענק ואת המזרקות שמסמלות את נהרות הדם. בהמשך נשוטט במדרחוב ארבט בו מוצגות עבודות של אמנים מקומיים. ¨ התוסס סנט פטרסבורג ≠ מוסקבה ∞ ¥ יום אחת הערים היפות ≠ הבוקר נטוס לסנט פטרסבורג באירופה. עם הגעתנו נצא לסיור הכרות בעירו שנה ≥∞∞≠ אשר במשך למעלה מ ¨ של פטר הגדול שימשה כבירתה של רוסיה הצארית. נסייר בשדרה ¨ נייבסקי פרוספקט. נתרשם מהכיכרות ≠ המרכזית ¨ מהקתדרלות ומהארמונות. נצפה בשער הימייה בקתדרלת קזאן ובארמון החורף הניצב בין נהר הנייבה לכיכר הארמון. סנט פטרסבורג ∞ µ יום נמשיך את סיורנו בסנט פטרסבורג. נראה את כנסיית ”התחייה“ המדהימה ביופייה. נצפה בפסלו סנט ¢ פרש הברונזה“ ובקתדרלת ¢ ≠ של פטר הגדול הנחשבת לאחת הקתדרלות המפוארות ¨¢ אייזיק ברוסיה. נתרשם גם מהאנדרטה של ניקולאי הניצבת בכיכר שממול. נבקר במצודת ¨ הראשון ובקתדרלה שבה קבורים פטר הגדול ¢ פטר ופול ¢ ויורשיו - הצארים והצארינות משושלת רומנוב. הקברים האחרונים שייכים לצאר האחרון ניקולאי ע“י ±π±∏ אשר נרצחו בשנת ¨ השני ולבני משפחתו הבולשביקים. מוזיאון ההרמיטאז‘ ≠ סנט פטרסבורג ∞ ∂ יום ¨ את היום נתחיל בשיט לאורך נהר הנייבה ותעלותיו במהלכו נתרשם מן האדריכלות הנפלאה של סנט פטרסבורג. נמשיך לביקור בבית הכנסת המרכזי של סנט פטרסבורג. נשלים את היום בביקור מרהיב מיליון ≥≠ בו קיים אוסף של כ ¨ ׳ במוזיאון ההרמיטאז ביניהן עבודות של ליאונרדו דה ≠ יצירות אמנות רמברנדט ועוד. נבקר גם באולמותיו ¨ רפאל ¨ וינצ‘י המפוארים של ארמון החורף שנבנה באמצע בסגנון הבארוק הרוסי ונתפעל מיופיים ±∏≠ המאה ה ומהדרם.

פטרהוף ≠ סנט פטרסבורג ∞ ∑ יום לעיר - לגני לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל מחוץ ובהם ארמון הקיץ ¨ פטרהוף שעל שפת הים הבלטי המתחרים ¨ של פטר הגדול. נטייל בגנים המקסימים ביופיים ב“גני ורסאי“ ונתרשם מהמזרקות המרהיבות וממפלי המים המיוחדים. עם תום הביקור נטוס למוסקבה ועמוסי רשמים וחוויות נמריא חזרה ארצה.

פטרהוף

פושקין

מוסקבה

אופיר טורס

תאריך חזרה

תאריך יציאה

±µÆ∞µÆ±π ≤≤Æ∞µÆ±π ≤∂Æ∞µÆ±π ±≤Æ∞∂Ʊπ ±∂Æ∞∂Ʊπ ±πÆ∞∂Ʊπ ≤≥Æ∞∂Ʊπ ≤¥Æ∞∂Ʊπ ≥∞Æ∞∂Ʊπ ∞≥Æ∞∑Ʊπ ∞∑Æ∞∑Ʊπ ±∞Æ∞∑Æ±π ±¥Æ∞∑Ʊπ ±∑Æ∞∑Ʊπ ≤¥Æ∞∑Ʊπ ≥±Æ∞∑Ʊπ ∞¥Æ∞∏Ʊπ ∞∑Æ∞∏Æ±π ±±Æ∞∏Æ±π ±¥Æ∞∏Ʊπ ≤µÆ∞∏Ʊπ ≤∏Æ∞∏Ʊπ ∞±Æ∞πƱπ ∞¥Æ∞πƱπ ∞≤Ʊ∞Ʊπ ±∂Ʊ∞Ʊπ ≤∞Ʊ∞Ʊπ

∞πÆ∞µÆ±π ±∂Æ∞µÆ±π ≤∞Æ∞µÆ±π ∞∂Æ∞∂Ʊπ ±∞Æ∞∂Ʊπ ±≥Æ∞∂Ʊπ ±∑Æ∞∂Ʊπ ≤∞Æ∞∂Ʊπ ≤¥Æ∞∂Ʊπ ≤∑Æ∞∂Ʊπ ∞±Æ∞∑Ʊπ ∞¥Æ∞∑Ʊπ ∞∏Æ∞∑Æ±π ±±Æ∞∑Ʊπ ±∏Æ∞∑Ʊπ ≤µÆ∞∑Ʊπ ≤πÆ∞∑Ʊπ ∞±Æ∞∏Ʊπ ∞µÆ∞∏Ʊπ ∞∏Æ∞∏Ʊπ ±πÆ∞∏Ʊπ ≤≤Æ∞∏Ʊπ ≤∂Æ∞∏Ʊπ ≤πÆ∞∏Ʊπ ≤∂Æ∞πƱπ ±∞Ʊ∞Æ±π ±¥Æ±∞Ʊπ

www.ophirtours.co.il

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online