אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

גורי גודאורי

מצחטה

קוטאיסי

יובל היין

ומי ß בורג

טביליסי

אופיר טורס

אחליצחה

תל אביב ≠ Tbilisi טביליסי ∞ ∏ יום לאחר ארוחת הבוקר ניסע לטביליסי בירתה של גיאורגיה וסביבתה. את סיורנו בעיר נתחיל בסיור רגלי בעיר העתיקה ובבית הכנסת ברובע היהודי. נראה את פסלה של אמא גאורגיה ואת מצודת נריקאלה. נבקר בקתדרלת סמבה שהינה המרכז הדתי של הנצרות הגאורגית. נראה את שדרות רוסטאוולי ואת המבנים החשובים הממוקמים בהן. נתרשם מהאדריכלות העתיקה והמודרנית המשולבות זו בזו ולא נחמיץ את אתר הפסלים המדהים של תפארת גאורגיה. בזמן ≠ האמן הגאורגי צראטלי שנותר נאפשר זמן חופשי לשווקים הגדולים של העיר. בערב נצא לארוחת ערב כמיטב בליווי פולקלור מקומי ¨ המסורת הגאורגית ובסיום הארוחה ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל.

הדרך הצבאית ≠ Akhaltsikhe אחלציחה ∞ ∂ יום Gudauri גודאורי ≠ הגיאורגית לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לכיוון עיירת הסקי גודאורי השוכנת במרומי הקווקז הגבוה. את היום נתחיל בביקור בעיר הבירה העתיקה . נתרשם מקתדרלת עץ Mtskheta מצחטה לטיול ¨ ככל הניתן ¨ החיים המפורסמת ונותיר זמן בסמטאות העיר העתיקה. נמשיך בנסיעה צפונה ונעצור לביקור במאגר המים הגדול נמשיך לביקור בטירת אנאנורי .Zinvally זינוואלי הממוקמת במקום אסטרטגי חשוב ,Ananuri בתקופות בהן התחוללו באזור קרבות ¨ בעבר רבים. בתום הביקור נצא לכיוון גודאורי בנתיב הדרך הצבאית הגיאורגית ששימשה כגשר מחבר בין גיאורגיה לשכנותיה שמצפון לקווקז ¨ ובעיקר אל רוסיה. נטפס אל עבר הקווקז הגבוה נערוך תצפיות אל הרכס היפה ונתרשם מהדרך המדהימה. ארוחת ערב ולינה בגודאורי. קאזבגי ברכבי שטח ≠ Gudauri גודאורי ∞ ∑ יום לאחר ארוחת הבוקר נצא צפונה לעיירה ¨ סטפאנצמינדה השוכנת למרגלות הר הקאזבג הרכס הגבוה ביותר בשרשרת הרי הקווקז שבתחום גאורגיה. בדרך נבקר במונומנט י השלטון הסובייטי ¢ האחווה והידידות שהוקם ע שנות איחוד בין שתי המדינות. עם ≤∞∞ לציון נעלה לסיור על רכבי שטח ¨ ההגעה לעיירה אשר ייקחו אותנו במעלה ההרים לתצפית מרהיבה על כל האזור. בצהריים נעצור לקורס בישול וארוחת צהריים אצל משפחה מקומית מסורתית ולאחר מכן נמשיך את סיורנו בהר הקאזבג. בתום הסיור נחזור למלוננו בגודאורי.

ולסיפורה של קהילה מפוארת זו. נמשיך לביקור ≠ Sataplia ¢ פארק סטאפליה ¢ בשמורת הטבע נתרשם משרידי ¨ נטייל רגלית בשבילי השמורה הדינוזאורים שהתגלו באזור ונבקר במערת הנטיפים הנמצאת במרכז השמורה. בתום ומי ונבקר ß הסיור ניסע לעיירת המרפא בורג בפארק היפהפה. נראה את המעיין שמימיו מפורסמים בכל העולם ואף נוכל לטעום מהם. נסיים את יומנו בנסיעה לעיר אחלציחה ללינה וארוחת ערב. לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון הגבול הטורקי. ניסע בנופי ספר מרתקים ונראה את . נמשיך לעיר ±∞≠ מצודת חרטויסי מן המאה ה אחד האתרים ¨® Vardzia © המערות וארדזיה המעניינים ביותר בגיאורגיה. אתר זה מכיל מערכות חצובות של מערות הסדורות בקומות ובטורים ארוכים. נלמד על האומנות שנמצאה במערות ועל התרבות הנוצרית שהתפתחה כאן. בתום הסיור נערוך פיקניק מפנק על שפת הנהר ובסיומו נחזור אל העיר אחלציחה ¨ נבקר במצודה העתיקה שלה ¨® Akhaltsikhe © שבה הסתיים לאחרונה ¨® Rabati © מצודת רבאטי פרויקט שיפוץ נרחב. נבקר ברובע היהודי ובבית הכנסת שנשתמר בו. בתום הביקור נחזור למלוננו באחלציחה לארוחת ערב ולינה. אחליצחה ≠ Vardzia מערות וארדזיה ∞ µ יום Akhaltsikhe

תאריך חזרה

תאריך יציאה

≤≤Æ∞µÆ±π ∞µÆ∞∂Ʊπ ±≤Æ∞∂Ʊπ ∞≥Æ∞∑Ʊπ ±∑Æ∞∑Ʊπ ≥±Æ∞∑Ʊπ ≤±Æ∞∏Ʊπ ≤∏Æ∞∏Æ±π ±±Æ∞πƱπ ∞≤Ʊ∞Æ±π ±±Æ±∞Ʊπ ≤≥Ʊ∞Ʊπ

±¥Æ∞µÆ±π ≤∏Æ∞µÆ±π ∞¥Æ∞∂Ʊπ ≤µÆ∞∂Ʊπ ∞πÆ∞∑Ʊπ ≤≥Æ∞∑Ʊπ ±≥Æ∞∏Ʊπ ≤∞Æ∞∏Ʊπ ∞≥Æ∞πƱπ ≤¥Æ∞πƱπ ∞≥Ʊ∞Æ±π ±µÆ±∞Ʊπ

www.ophirtours.co.il

47

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online