אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

קובה

יאנאר דאג

באקו

אופיר טורס

שמורת גובוסטאן

טירת ≠ טירת רמאני ≠ יאנאר דאג ≠ באקו ∞ µ יום באקו ≠ מרדקאן מרדקאן“ ¢≠ היום נצא לביקור בטירות ”רמאני“ ו ±∑ ≠ המיוחסות לשושלת שירוואן שאח במאה ה ושימשו להגנה על הארמון. נמשיך ליאנאר דאג ונחזה בתופעת הטבע המיוחדת והמרהיבה של כתוצאה ¨ להבות אש הפורצות מתוך הסלע משריפה של גז טבעי. יש האומרים כי מקום זה נתן למדינה את שמה ”ארץ האש“. נחזור לבאקו לארוחת ערב ולינה. תל אביב ≠ באקו ∞ ∂ יום יתכן ותינתן © לאחר ארוחת בוקר מוקדמת יציאה לשדה התעופה ¨® ארוחת בוקר ארוזה אביב. ≠ לטיסתנו חזרה לתל

מקדשים. המקום מהווה מוזיאון פתוח וניתן למצוא בו גם דוכנים המוכרים מבחר עבודות יד ומזכרות. חזרה לבאקו לארוחת ערב במסעדה מקומית ולינה. באקו ≠ קרסניה סלובודה ≠ קובה ≠ באקו ∞ ¥ יום בצלו של ¨ לאחר ארוחת הבוקר נצא לקובה רכס הבשברמאק. מקום קדום ופופולארי בקרב המקומיים. נבקר ברובע היהודי ”קרסניה ¨ ובבית הכנסת ® הישוב האדום © “ סלובודה במסגד ג‘ומה על בתי החמאם העתיקים ובאנדרטה לזכר הטבח שהיה במקום וקורבנותיו. נחזור לבאקו לארוחת ערב שישי במסעדה ולמלוננו למנוחה.

באקו ≠ אטשגה ≠ גובוסטאן ≠ באקו ∞ ≥ יום לאחר ארוחת הבוקר נצא מחוץ לעיר לשמורת בעיקרה שמורה מדהימה ¨ גבוסטאן. גבוסטאן ממוקמת במזרח ¨ ארכיאולוגית והיסטורית המדינה וגובלת במורדות הדרומיים של הקווקז רכס ההרים ¨ נהר פירזאט במערב ¨ הגבוה בצפון מישוב וחראמי בדרום והים הכספי וחצי האי ¨ אבשרון במזרח. הנופים מאופיינים בצוקים בהם נתגלו ציורי קיר מתקופת האדם הקדמון ¨ ובתופעה גיאולוגית נדירה של הרי געש בוציים בהם נבקר בעזרת רכבים מיוחדים. נמשיך דרכנו לאטשגה ונבקר במקדש של ”עובדי ¨ מ מבאקו ¢ ק ≥∞ ≠ הנמצא כ ¨ האש“. המקדש הינדים ¨ נשמר במשך השנים ע“י זורוסטריאנים . בחפירות ±∑ ≠ וסיקים ומתארכים אותו למאה ה ביניהם ¨ שנערכו במקום נתגלו מבנים שונים

תאריך חזרה

תאריך יציאה

≤∂Æ∞µÆ±π ≥∞Æ∞∂Æ±π ±¥Æ∞∑Ʊπ ∞∏Æ∞πƱπ ≤∞Ʊ∞Ʊπ

≤±Æ∞µÆ±π ≤µÆ∞∂Ʊπ ∞πÆ∞∑Ʊπ ∞≥Æ∞πÆ±π ™±µÆ±∞Ʊπ

סוכות ™

www.ophirtours.co.il

49

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online