אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

לקראת טיסתנו ¨ מכן ניסע אל שדה התעופה אשר נמצאת בקרבת ¨ מהאנוי לעיר סיאם ריפ נגיע ¨ לאחר הנחיתה Æ בקמבודיה ¨ מקדשי אנגקור ארוחת ערב ¨ למלוננו בסיאם ריפ להתארגנות Æ ולינה מקדשי אנגקור ¨ סיאם ריפ ∞ π יום נצא לבקר במתחם מקדשי ¨ לאחר ארוחת הבוקר ¨ ום ß נתחיל בשער הדרומי של אנגקור ת Æ אנגקור אחת מהכניסות היפות והמרשימות לאתר נבקר במקדש ¨ לאחר מכן Æ המקדשים המפורסם באיון המסתורי והמרשים המפציע מתוך מעבה נראה עוד Æ ונגל ונחשב יצירת אומנות נדירה ß הג מהמקדשים המרהיבים באזור וכן את קירות גולת Æ המרפסות ששרדו בחלק זה של המתחם היא מקדש אנגקור ¨ הכותרת אליה נגיע היום אחד מפלאי המזרח ששרידיו מעוטרים ¨ וואט בפרטים ארכיטקטוניים המעידים על הציוויליזציה זהו “שחזור“ של היקום Æ המפותחת ששכנה באזור נוכל ¨ לעת ערב Æ על פי המיתולוגיה ההינדית Æ לאור השקיעה ¨ ליהנות מתצפית לעבר המתחם לינה וארוחת ערב Æ נחזור למלוננו ¨ בתום הסיור Æ בסיאם ריפ פנום פן ≠ סיאם ריפ ∞ ±∞ יום ¨ נצא לעבר פנום פן ¨ לאחר ארוחת הבוקר שנחשבת לאחת הערים היפות באזור בשל מיקום העיר Æ סגנונה הקולוניאלי צרפתי היוו ¨ בסאק וטונל סאפ ≠ בהצטלבות נהר המקונג Æ בעבר סיבה מרכזית להיותה עיר כלכלית סואנת ¨ אם ß בדרכנו נעצור בפרובינציית קאמפונג צ בהמשך נגיע למלוננו Æ הידועה בלכידת הצרצרים Æ בפנום פן להתארגנות ויציאה לסיור רגלי בעיר או דוק ß צ ≠ פנום פן ∞ ±± יום נשלים את סיורנו בפנום ¨ לאחר ארוחת הבוקר ∫ נבקר באתרים החשובים ביותר בעיר כגון Æ פן הארמון המלכותי ופגודת הכסף הצמודה לו רצפת הפגודה Æ ומוכרת גם כפגודת האזמרגד לבנות כסף במשקל µ∞∞∞ ≠ מורכבת מלמעלה מ נבקר גם במוזיאון השואה המקומי Æ טון ∂ כולל של נצא בסירות מרוץ מהירות לעבר ¨ ובהמשך היום לינה וארוחת Æ או דוק ומשם ניסע למלוננו ללינה ß צ Æ או דוק ß ערב בצ

קאנטו ≠ או דוק ß צ ∞ ±≤ יום נצא לשייט על המקונג ¨ בשעות הבוקר המוקדמות ≠ לשוק הצף השוקק והמיוחד ביותר בווייטנאם נרד לגדת הנהר ליד ¨ במהלך השייט Æ קאי ראנג תוי אשר נבנה על טהרת הסגנון ≠ הבית העתיק בין נצא לסיור בשוק Ʊ∏∑∞ האדריכלי צרפתי בשנת המקומי ולאחר הסיור נאכל ארוחת ערב ונתארגן Æ במלוננו בקאנטו י מין ß הו צ ≠ קאנטו ∞ ±≥ יום נעלה על Æ לונג ≠ נצא מקאנטו לעבר וין ¨ הבוקר הנקרא בפי ¨ סירה ונשוט לאורך דלתת המקונג בשעות Æ“ המקומיים “נהר תשעת הדרקונים בנסיעה ¨ הצהריים המאוחרות נגיע לקאי בה אשר שדות האורז ¨ לאורך הדרך הפנורמית בה נעלה על ≠ בקאי Æ המוריקים פרושים לצידה לביקור בשוק הצף ונחווה את ¨ סירת שייט קטנה המוציאים ¨ אווירת החיים היומיומית של בני המקום מדי פעם נרד מהסירה Æ את לחמם לאורך הנהרות לביקורים מעניינים כדוגמת “בית חרושת“ לייצור ממתקי קוקוס כולל טעימות מהסוכריות ¨ י מין ß לאחר הסיור נצא אל העיר הו צ Æ הייחודיות אחד מהכרכים הסואנים ¨ הלא היא סייגון לשעבר Æ מיליון איש ∂≠ המונה למעלה מ ¨ ביותר בווייטנאם לינה וארוחת ערב בהו Æ בשעת ערב נגיע למלוננו Æ י מין ß צ י ß קו צ ≠ י מין ß הו צ ∞ ±¥ יום נבקר באחד מאתרי ¨ לאחר ארוחת הבוקר המורשת אשר היוו את גולת הכותרת בתקופת מלחמת וייטנאם ואלו המנהרות המסועפות באורך בזכות מנהרות אלו שלטו Æ ק“מ ≤∞∞≠ של למעלה מ לוחמי הוויאט קונג בחלקים חקלאיים נרחבים עד מערכת ¨ בשיאה Æ ק“מ מסייגון ≥∞ למרחק של Æ המנהרות נמתחה מסייגון ועד לגבול קמבודיה הייתה המערכת מורכבת ממספר ¨ בנוסף לאורכה בדרכנו Æ קומות לעומק וביניהן דלתות דמה רבות נעבור על פני שדות אורז ובתי מלאכה לייצור נראה ¨ לאחר הסיור נצא חזרה לעיר Æ נייר אורז את בית האופרה הבנוי בהשראת בניין האופרה דאם אשר ≠ בפריז ולא נפסח על קתדרלת נוטרה

האנוי האלונג ביי

אופיר טורס

סיאם ריפ

י מין ß הו צ

קאנטו

אשר לבנייתה הובאה ¨±π≠ נבנתה בסוף המאה ה נתרשם מבניין הדואר Æ אבן הפינה הישר מפריז החתום על ידי גוסטאב אייפל שמשמש דוגמה נערוך ¨ בהמשך Æ לאדריכלות צרפתית הקלאסית ביקור זיכרון במוזיאון המלחמה ונלמד על מלחת י ß לינה וארוחת ערב בהו צ Æ וייטנאם העקובה מדם Æ מין תל אביב ≠ י מין ß הו צ ∞ ±µ≠±∂ ימים יינתן זמן חופשי לקניות ¨ לאחר ארוחת הבוקר בהמשך נצא Æ וסידורים בהתאם לזמן הטיסה Æ לשדה התעופה לקראת טיסתנו חזרה ארצה ננחת למחרת בתל ¨ בהתאם לטיסת ההמשך Æ אביב

תאריך חזרה

תאריך יציאה

≤¥Æ±∞Ʊπ ∞µÆ∞¥Æ≤∞

±±Æ±∞Ʊπ ≤≥Æ∞≥Æ≤∞

www.ophirtours.co.il

63

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online