אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

איפור ß ג ∞ ∑ יום ˆ את הבוקר נתחיל במצודת אמבר הנמצאת במ נעפיל למצודה רכובים Æ איפור ß מ מג ¢ ק ±µ רחק המבצר Æ על גבי פילים ומשם נצפה על האזור Æ משלב מוטיבים ארכיטקטוניים מוסלמיים והינדים ות עד בנייתה של העיר ß במבצר זה חיו המהראג איפור עצמה נצפה ß בג Æ איפור למרגלות המבצר ß ג קומות הצופה µ מבנה בעל ¢ הרוחות ¢ אל ארמון ˆ נערוך סיבוב בר Æ איפור ß על רחובה הראשי של ג ונוכל Æ החוצה את העיר ¨ חוב הססגוני שכולו שוק ˆ להתרשם מתעשיית אבני החן היקרות המפורס מות בכל העולם ומתעשיית הטקסטיל והשטיחים Æ איפור ß לינה בג Æ הייחודית להודו אגרא ≠ פטיפור סיקרי ∞ ∏ יום ˆ י שב ß גלטא ג ¨ בבוקר ניסע לבקר במקדש הקופים משם נצא בנסיעה מזרחה Æ איפור ß פאתי העיר ג בדרכנו נעצור לביקור בעיר הרפאים Æ לכיוון אגרא י השליט המוגולי ¢ העיר שנבנתה ע ¨ פטיפור סיקרי ושימשה כמרכז שליטה של האימפריה ≠ אכבר העיר ננטשה בשל מחסור Ʊ∂≠ המוגולית במאה ה במים ושלל מבניה נשתמרו באופן מפליא עד ימים ˆ פטיפור סיקרי היא דוגמא מובהקת לעיר מבו Æ אלו צרת מוגולית בעלת הגדרות ברורות לעיר פרטית נצפה אל המסגד הגדול שבעיר ¨ בנוסף Æ וציבורית ˆ נמ ¨ בתום הביקור במקום Æ בו קבור השייח סלים בירת האימפרייה המוגולית ומקום ≠ שיך אל אגרא Æ לינה באגרא Æ מהאל ß מושבו של הטאג דלהי ≠ אגרא ∞ π יום ˆ לאחד מפ ¨ נקדיש את עיקר הביקור בעיר ¨ היום לאי העולם והאתר התיירותי הידוע ביותר בהודו המוזילאום עצום הממדים אשר Æ מהאל ß הטאג ≠ האן לזכר אישתו ß ג ≠ נבנה על ידי הקיסר שה אשר מהווה עד ימים אילו ¨ האהובה מומטז מהאל שנה ≤≤ במשך Æ כמופת ליצירות ארכיטקטוניות עמלו על בניית המבנה בעל השיש הלבן אשר צבעו משתנה לאורך שעות היום לפי מיקומה

פושקאר ≠ מר ß אג ≠ דלהי ∞ ¥ יום ניסע אל תחנת הרכבת ¨ בשעת בוקר מוקדמת מר ß שם נעלה על רכבת הבוקר לעיר אג ¨ בדלהי עם ההגעה ניסע לפושקאר Æ השכנה לפושקאר שם נבלה ¨ השוכנת על שפת אגם קדוש ¨ שלווה ˆ לאחר קבלת החדרים במלון ומ Æ את סוף השבוע נצא לרכיבה על כירכרות רתומות ¨ נוחה קצרה ˆ את היום נסיים בא Æ לגמלים בפאתיי מדבר טהר ד ¢ רוחת יום שישי בחברת תרמילאים בבית חב Æ בפושקאר פושקאר ∞ µ יום ˆ פוש ≠ יום של כייף ורוגע בעירו של האל בראמה ˆ השוכנת ליד האגם הקדוש שלפי המיתול ¨ קאר י פרח הלוטוס שנפל מחיקו ¢ גיה ההינדית נוצר ע נסייר בעיר ונראה את המקדש Æ של האל בראמה נמשיך לסייר בעיר על גדות Æ המיועד לאל בראמה האגם נצפה במאמינים ההינדים אשר לאורך כל שעות היום מבצעים טבילות טהרה באגם וטקסים ˆ דתיים שונים ואף מציעים לעוברי האורח להש נותיר זמן לסיור וקניות בשווקיה Æ תתף בטקסים Æ הססגוניים של העיר איפור ß ג ∞ ∂ יום המכונה ¢ העיר הוורודה ¢ ¨ איפור ß נצא בבוקר אל ג כך בשל הצבע הוורוד העז של אבני החימר מהם הנחשבת לאחת ¨ בנויים בתיה של העיר העתיקה נקדיש את Æ מהערים היפות והמעניינות שבהודו אסטן ß לביקור בבירת חבל רג ¨ היומיים הקרובים איפור נחשבת לאחת ß ג ∫ והאתרים שבסביבותיה ˆ היא כרך עירוני מלא ברי Æ הערים המיוחדות בהודו Æ נשים בסארי וגברים בטורבנים ¨ פרות ¨ קשות ˆ נתרשם מיופיה האקזוטי ומש ¨ עם ההגעה לעיר ˆ נסייר במצפה האסטרונומי שנק Æ ווקיה התוססים ה ß י המהראג ¢ המצפה נבנה ע Æ¢ נטר מנטר ß ג ¢ רא ˆ והוא המצפה האסט ¨® בונה העיר © יי סינג השני ß ג ˆ רונומי הגדול והשמור ביותר מבין המצפים האסט נצפה בסרט הודי בבית ¨ לעת ערב Æ רונומים שנבנו בתום הביקור Æ מנדיר ß ראג ¨ הקולנוע המפורסם Æ ניסע למלוננו לארוחת ערב ולינה

דלהי

אופיר טורס

אגרא

איפור ß ג

פושקאר

השתקפות המבנה במימי האגם היא Æ של השמש ˆ לאחר מכן נמשיך לסיור במ Æ מראה עוצר נשימה בצר אגרא המוקף בחומה אדומה ושימש בעברו כמבצר צבאי ובתקופות מסויימות שימש כעיר בתום הביקור נצא Æ בה שכנו ארומונות ומקדשים ארוחת Æ חזרה אל עיר הבירה דלהי ¨ בנסיעה צפונה Æ ערב ולינה בדלהי אביב ≠ תל ≠ דלהי ∞ ±∞ יום לטיסת בוקר ¨ העברה מוקדמת לשדה התעופה Æ חזרה לתל אביב

תאריך חזרה

תאריך יציאה

≤¥Æ∞±Æ≤∞ ≤≥Æ∞≤Æ≤∞

±¥Æ∞±Æ≤∞ ±≥Æ∞≤Æ≤∞

www.ophirtours.co.il

69

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online