אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

טיול ספארי בטנזניה

שמורות טבע, סוואנות ותרבות השבטים

ימים 8

פנסיון מלא

אגם מנייארה מכתש הנגורונגורו ונסיעה בין עדרי האזור | מאטואמבו ושבטי המסאיים | שווקי ארושה ספארי במנייארה ובסוואנות סרנגטי וטרנג'ירי

נהנה במקום Æ חיות ≠ כגן ¨ גם באופן לא מקרי אוכלי עשב ¨ מנסיעה בעקבות עדרים מגווונים ¨ פילים ואף אריות ונמרים ¨ בופאלו ¨ כמו קרנפים ארוחת ערב ולינה באיזור Æ אם אלה ייקרו לפנינו Æ מכתש נגורונגורו סרנגטי ≠ נגורונגורו ∞ ¥ יום לאחר Æ נצא אל סרנגטי ¨ לאחר ארוחת הבוקר Æ נהנה מספארי בשמורה ¨ ארוחת צהריים במקום ונוצרה בשנת ¨ שמורה זו היא מישור אינסופי Æ בשל הצורך להגן על חיות הבר באזור ±πµ± ¨ עדרי בופאלו ¨¢ החתולים הגדולים ¢ נחפש אחרי נכיר את חיי Æ איילות ועוד ¨ ירפות ß קבוצות של ג הטבע של סרנגט ואת מגוון החיות העצום Æ לינה בשמורת סרנגטי Æ המתקיים בה

ונתרשם מקרוב ¨ נהלך בכפר Æ בקרבת חיות הבר לאחר Æ מאמונות ותרבות השבט המרתקות נצא לאזור אגם מנייארה ונהנה ¨ ארוחת צהריים נתרשם מנופי Æ מנסיעת שטח בשמורת הטבע האגם השקט לצד בריכות היפופוטמים ונקודות ארוחת ערב ולינה באיזור Æ מפגש לעופות מים Æ שמורת מנייארה נגורונגורו ≠ מנייארה ∞ ≥ יום נערוך סיור רגלי קצר ¨ לאחר ארוחת הבוקר ונצא בנסיעה אל מכתש ¨ באזור האגם נתרשם ממראה המכתש העצום Æ הנגורונגורו עקב התפרצות ¨ אשר נוצר לפני מליוני שנים נמצא המכתש בלוע ¨ כיום Æ לוע הר געש הידוע ¨ והוא אזור מחייה של חיות רבות ¨ ההר

ארושה ≠ ארו ß קילימנג ≠ אביב ≠ תל ∞ ± יום ® דרך יעד ביניים © אביב בטיסה ≠ נצא מתל ¨ היום עם נחיתתנו Æ ארו בטנזניה ß ת קילימנג ¢ אל שדה ¨ ניסע מערבה אל העיר ארושה ¨ ארו ß בקילימנג הוא ההר החמישי ¨ הנמצאת למרגלות הר מרו Æ ארוחת ערב ולינה בארושה Æ בגדלו באפריקה מנייארה ≠ ארושה ∞ ≤ יום נצא אל העיירה ¨ היום Æ ארוחת בוקר במלון נמצא מגוון מרתק של שבטים ¨ שם Æ מאטואמבו נכיר Æ המאפיינים את צפון טנזניה ¨ מסורתיים ונתרשם מהסביבה ¨ את אורח החיים המקומי בעיירהנמצא Æ החקלאיתהטיפוסיתלשבטיםאלו נלמד Æ בשם שבט המסאיים ¨ כפר שבט רועי צאן המתקיים ¨ הראשוני ¨ על אורח החיים השבטי

www.ophirtours.co.il

74

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online