אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

נגורונגורו סרנגטי

ארו ß קילימנג

אופיר טורס

ארושה

ירי ß שמורת טרנג ∞ ∑ יום נמשיך בנסיעת הספארי ¨ לאחר ארוחת בוקר בתוך צמחייה פראית ¨ ירי ß בשבילי שמורת טרנג Æ האופייניים ליבשת ¨ ובינות עצי באובב קסומים Æ נהנה מארוחת פיקניק ארוזה במהלך היום Æ ירי ß ארוחת ערב ולינה באיזור טרנג אביב ≠ תל ≠ ארו ß קילימנג ≠ ארושה ≠ ירי ß טרנג ∞ ∏ יום ארו ß נצא חזרה לקילימנג ¨ לאחר ארוחת הבוקר ונוכל לבקר ¨ בה נערוך סיור הכרות ¨ דרך ארושה בהם מוצגת מרכולת ¨ בשווקים הייחודיים לה Æ תוצרת חקלאית ומזכרות מעניינות ¨ השבטים Æ במהלך הסיור נהנה מארוחת צהריים קלה נצא לנמל התעופה ¨ בהתאם לשעת הטיסה דרך © אביב ≠ לקראת חזרתנו לתל ¨ ארו ß קילימנג Æ תם הטיול Æ® יעד ביניים

ירי ß שמורת טרנג ≠ סרנגטי ∞ ∂ יום נצא אל איזור שמורת ¨ לאחר ארוחת הבוקר הנמצאת בלבם של שטחי סוואנה ¨ ירי ß טרנג נהנה מארוחת צהריים במקום Æ נרחבים ירי ß בטרנג Æ נסיעת ספארי בשמורה ¨ ולאחריה אוכלוסיית פילים צפופה ואף עדרי זברות ארוחת ערב Æ הנהנים מן העשב הירוק ¨ ירפות ׳ וג Æ ירי ß ולינה באיזור טרנג

סרנגטי ∞ µ יום נמשיך ונהנה מספארי מרתק בשמורת ¨ היום בלבה של הסוואנה האפריקאית ¨ סרנגטי ככל שאלה ¨ ניסע בשבילים ונעקוב Æ הסבוכה הנמרים ¨ אחר היונקים הטורפים ¨ ייקרו בפנינו ¨ או אחרי ההיפופוטמים והתנינים ¨ והפילים נהנה Æ במרחבי השמורה ¨ הנעים לאיטם ארוחת Æ מארוחת צהריים ארוזה במהלך היום Æ ערב ולינה בשמורת סרנגטי

תאריך חזרה

תאריך יציאה

≤µÆ∞∂Ʊπ ±∏Æ∞≤Æ≤∞

±∏Æ∞∂Æ±π ±±Æ∞≤Æ≤∞

www.ophirtours.co.il

75

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online