אור ראשון - מידעון -דצמבר - פברואר 2017

2017 - פברואר 2016 דצמבר 2 . חוברתמס

(18-19 מתו מופעי חנוכה )עמודי

אור ראשו היכל התרבות ראשו לציו

2017 עונת המנויי מחול | מוסיקה | בידור | תיאטרו תערוכות | פסטיבלי | קולנוע | ילדי אוצרות של תרבות מידעו מיוחד לשלושה חודשי

Made with