אור ראשון - מידעון -דצמבר - פברואר 2017

מנוי תרבות ל טודנטימ היכל התרבות ראשונ לציונ מציע ל טודנטימ* לרכוש מנוי במחיר מיוחד!!!

פר ומ דאלי עיצוב:

מו יקה הנחה מיוחדת למנויימ לרכישת מנוי: 03-9488666 דרה מו יקלית גיל שוחט עמ

בידור הנחה מיוחדת למנויימ

רטימ מנוי פתוח או מנוי טרומ בכורה

הצגות מתוכ הצגות התיאטרונ

* בעלי תעודת טודנט תקפה ט.ל.ח, הזכות לשינויימ שמורה

: לרכישה אונליינ www.heichal-rishon.co.il

” Š—~– ˜‡Žƒ–‡‚ ‚–…‚ —’ƒŽƒ †–ƒ’ ˜ƒ–˜Š

Made with