פרסומידע - גיליון 1138

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 14

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software