פרסומידע 824

כוסות שתיה חמה 11- ב 3 &

צלֹחות גדִולֹות 11- ב 3 &

המקֱום שיעצב לֹכם את השולֹחן שולֹחן עורך

צלֹחות קֱטנות 11- ב 5 &

9:00-13:30 יום ו’ וערב חג 9:30-20:00 ’ פתוח: א’-ה 02-9709018 | צומת הגוש מעלֹ רמי לֹוי

כוסות שתיה קֱרה 10- ב 4 &

המחירים הכי זולֹים באזור

כפיות

תבניות רגילֹות 11- ב 20 &

10- ב

3

&

חב’

ועודִ מבחר ענקֱ בחנות במחירים חסרי תקֱדִים

לֹפתניות 10- ב 8 &

תבניות ענקֱיות 11- ב 10 &

מעונינת לֹעבודִ ולֹהתפתח? מחפשת אתגר? מקֱומך אתנו. מרפאת שינײם בראשות דִ”ר קֱובלֹסקֱי מגײסת סיעת לֹרופא שינײם בואי הצטרפי לֹמשפחת מרפאת קֱובלֹסקֱי עם הצװת הותיקֱ במרפאה מתקֱדִמת ובאװירה נעימה

קֱורות חײם ופרטים במײלֹ: dds@dryossi.co

02-9931348 . , מרכז מסחרי תאנה, אפרת טלֹ 1 כתובת: רח’ נצר ישי | www.isaeldentist.co.il אתר: מרכז קֱניות התאנה - אפרת |

Made with