פרסומידע 824

2+1 עלֹ כלֹ מוצרי היודִאיקֱה הזולֹ מבינהם

מבחר תכשיטים במבצע

סרט החלֹקֱה & 39 שבמבצע

אופנה נשית

קֱנה ב- שלֹם & 300 או בובו שבמבצע מתנה 250

&

בובו שבמבצע & 59 החלֹ מ-

כיסויי פלֹטה החלֹ מ- & 69

מבחר נטלֹות החלֹ מ- & 49 מגבת נטילֹת ידִים + &10- ב

מבצע גופיה ציצית & 100- ב 4

מבחר כיפות במבצע 4+1

ט.לֹ.ח. | עדִ גמר המלֹאי

ניתן לֹהשיג מגן ציצית לֹכיבוס בטוח שלֹ הציציות

Made with