פרסומידע 824

50 %

רקֱ בעודִפימלֹה קֱולֹקֱצית חורף

ב-

הנחה

ז’קֱטים פרווה בנים/ות מחמם במיוחדִ & 80 129 &

המבצע ממשיך 100 3 ב- & כולֹלֹ הדִפסת ביה”ס FOX

בנים/ות 100 3 ב- & FOX 50 1 % ב-

שמלֹות חורפיות

100 3 ב- & 40 1 ב- &

FOX BABY 50 הנחה %

35 ב- & הלֹהיטים שלֹנו! טייץ ג’ינס פרווה

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

מפגש העוזר לֹהגיע לֹאיזון

תוך הבנת מבנה תפקֱודִ

גילֹוי והבנת עצמי קֱבלֹת החלֹטות

פחדִים ריכוז

שיפור מערכות יחסים-

לֹמבוגרים וילֹדִים

אריאלֹה לֹ וי 052-8402040

Made with