גושפרתה 828

בואו לֹחוש את אוירת חנוכה בחנות

מגשי קֱריסטלֹ וכלֹי הגשה קֱישוטים ומגוון מוצרי פופ מפיות תואמות, חובקֱי מפיונים

ראנרים בצבעים ובטקֱסטורות מיוחדִות סטים, כוסות תואמים, כוסיות, כוסות רגלֹ תבניות וכלֹי אחסון בכלֹ הגדִלֹים והסוגים

, גבעה ביתר עילֹית 16 רח' אלֹעזר המודִעי 02-5804485 A 10:30-12:30 ו' וערב חג 18:00-22:00 ,10:00-14:00 ' א'-ה www.spizher.co.il

Made with