גושפרתה 828

&

קֱונים חנוכיה/בית חנוכיה מהמגװן בחנות ומקֱבלֹים ערכת שמנים מהודִרת ב- . 19 90

ספר שני ב-% הנחה 50 ממגװן ספרי החנוכה

דִודִה פטרוזילֹה סט ב- 139 &

חדִש! 3 דִיסקֱ צמאה 90- ב 49. &

חסידִים צוחקֱים מזה 90- ב 16. &

דִיקֱסיט-הלֹהיט המוכר והאהוב רקֱ ב- 169 &

סידִורים לֹילֹדִים במחירים מדִלֹיקֱים רקֱ ב- 39 &

מגילֹת חנוכה ב- 25 &

בגן שלֹ דִודִו חנוכה 90- ב 49. &

ספרי קֱרין גורן ב- 30% הנחה

המתײשבים שלֹ קֱאטן בסיס/הרחבה 90- ב 169. &

מגװן משחקֱי חנוכה 90- ב 24. &

הנחה 15% כלֹ מגװן עלֹ החנוכיות בחנות

מגװן ענקֱ שלֹ משחקֱים וצעצועים השני ב- 50% הנחה

מגװן ענקֱ שלֹ ספרים השני ב- 70% הנחה

ספרי חײם ולֹדִר השני ב- 50% הנחה

| 02-9933490 | צומת גוש עציון |

מינצר ספרי קֱודִש ויודִאיקֱה

minbook18@gmail.com

8:30-13:00 שישי וערבי חג 8:30-19:00 פתוח: א-ה

ט.לֹ.ח. | אין כפלֹ מבצעים | המבצע עדִ גמר המלֹאי

Made with