מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

התחדשנו !

. מומחיות

7 מרחבי

השנה קמו

במרכז אשדוד ה" פסג

? בסרטון המצורף

ולמה מה שום על

! פועלם

המרחבים אינם סיסמתיים כבר הם-

המרחבים אף התהדר בשתי ראשות מרחבים 

ראשת מרחב וצוות אחד - מוביל

אחד בכל

. הבאים

, למסרים לביסוסים ולפעולות תוכלו להיחשף בעמודים

Made with FlippingBook Annual report