מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

המורים להיות מעצבי למידה

" המרחב חדשנות טכנולוגית " את מכשיר

ויזמים בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה . ללומדים -ה במאה

21 נחוצות מיומנויות חדשות המאפשרות להשתלב

. הדיגיטלי

בחברה בעידן

... עוד

Made with FlippingBook Annual report