מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

" אוריינות חזותית היא היכולת לבנות משמעות מתמונות " אוריינות חזותית היא צורה של חשיבה ביקורתית , שמקדמת את היכולת האינטלקטואלית של האדם . מדובר במתן תשומת לב למידע שאנחנו קולטים בחושים - על מנת שנוכל לעבד את המידע הזה . זה תהליך : איטי לראות , לתאר , לנתח , לפרש - לבנות ממנו משמעות .

השקת מרחבי מומחיות

מרעיון לביצוע

Made with FlippingBook Annual report