מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

בשותפות עם מכללת קיי

כוהן ויפעת גיגי בן

מתשוקה ליוזמה – גננת יוזמת בהנחיית צופיה -

יצירתיות -

ומלא מוגן

, מכיל

עולם הוא

ילדות של עולם

7-9 .

קורס גננות ותיקות ומנוסות לדרגה

הנחיית של

כך אנחנו מרגישות בתום מרתקת שנה

. אישית

מעצימה התפתחות

חוויה של קורס

. חווייתיות

, מגוונות לימודיות תהליכיות ,

קבוצתי במתודות

המשתתפות אישי מסע של סוג חוו

בו שתהיה הזדמנות לעצירה ממרוץ החיים לצורך התבוננות בחיים האישיים המקצועיים ...ו כמובן קבלת

חשוב

לנו היה

לספר את הסיפור המקצועי

האופן בוחרות הן שבו

ומחוצה את ,לו

כלים כדי להבין לעומק את ההתנהלות בגן שלהן

. הסביבה

הדיאלוג התמידי עם

ואת שלהן

... עוד קרא

, קראוס מכללת ספיר

- המסכים בהנחיית אושי

, ליזום להוביל ולחנך דור בעידן

תקשורת –

. שונים אנחנו מפתחים מודלים מדליקים

ממציאים ובונים ביחד חומרי לימוד מדליקים בכלי מדיה

בקורס אנחנו שלנו

אספקטים :

2030 . לימוד כמה על שנשען

וחדשניים ללימוד ברוח

משחוק – הפיכת לימוד לחוויה אינטלקטואלית משחקית

תקשורת מכל הסוגים

בכלי שימוש

התייחסות לעולם כולו כלאל רשימה ביבליוגרפית ענקית ללימוד

? עשינו מה אז

בנינו תחרות לימודית כיתתית

( פרטיות פודקסטים ), יצאנו לייצר משחק הרפתקאות , העיר על

למדנו לייצר תכניות רדיו

, פיזיקה מתמטיקה , היסטוריה ועוד . תכננו חדרי בריחה לימודיים , ובנינו כתבי

, עתיקה

שמשלב חידות יוונית עם , מורס

; שגרתיים כאלה שעשויים מחומרים ולא מנייר ומופעלים באמצעות הודעות ווטס .אפ

לא חידה

; פנימית האני מאמין החינוכי של

שלנו באמצעות רשימה ביבליוגרפית

; שונה היזמה את בחנו

גם עבודת הסיום הייתה

. לגביה

מאתנו והצגנו תסריטים עתידניים אפשריים

אחד ככל

Made with FlippingBook Annual report