מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

גרצבליט תקשוב

נה'וז שפה

כישורי שפה וחדשנות טכנולוגית - בהנחיית דפס צילה

. לעירנו

60

-ה חגיגות

רכזות חינוך לשוני וחדשנות טכנולוגית חברו יחדיו להובלת לכבוד ס"בי מיזם

... עוד קרא

Made with FlippingBook Annual report