מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

60 לאשדוד – שאלות חקר מצולמות - בהנחיית תמר שליט אבני

למצוא פתרונות יצירתיים לדרכי הוראה

עידן ההוראה הנוכחי הוא דינמי ומאתגר . המורים נדרשים הרף ללא

. הלימוד

, חדשות דרכים שתאפשרנה להתחבר באופן חוויתי ומשמעותי לנושא

" מצולמות פתחו המשתתפים את עיניהם להכיר בצילום ככלי

חקר שאלות

" הקורס 60 שנה לאשדוד

במהלך

. שאספו הצילום כלי הוא

לאיסוף מידע ויצירת מתודות מארגנות לחומר

והן חקר שאלות

נפלא לפיתוח הן

לראות אותו

כמה פעמים אנחנו חולפים במרחב הציבורי ומסתכלים בלי עליו

המאפשר לחדד . המבט את

? באמת

... עוד קרא

Made with FlippingBook Annual report