מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

, סאסי מנהלת האגף לחינוך יסודי . השנה החלה התכנית

מטה בראשות הגברת אתי

תכנית היא

תכנית " יוםשל שיר "

. ערים

כפיילוט בשש

נבחר להביל את הטמעת התכנית בעיר ובתי הספר הפועלים בה בהובלת המפקחת

מרכז אשדוד ה" פסג

. שותפים לתכנית מנהל פדגוגי והמזכירות הפדגוגית וכאמור מרכז .ה" הפסג

וליד-בן רות ' הגב

Made with FlippingBook Annual report