מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ז - 2016-2017

חדשנות ויזמות בחינוך באות לעודד חינוך אנשי יצירתיים ועדכניים מתוך איתור חוזקותיו של , המורה הכרה בייחודיותו ורצונו להתפתח ולהתקדם בתכנון מיזמים חינוכיים וחברתיים וליצירת תכנית . פעולה לפתח יוזמות ותהליכים

Made with FlippingBook Annual report