מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

מסגרות למידה לפיתוח מקצועי תחת מטריית הפסג " ה באשדוד .

התקיימו קרוב ל - 200

ה" בתשע

20%

20%

18%

15%

16%

14% 14%

14%

12%

11%

12%

10%

7% 7%

8%

6%

4%

2%

0%

קדם

יסודי

יסודי

ס "עי

ס "עי

חינוך רב גילאי מיוחד

אקדמיה

יסודי

ה" פסג

ס"בי

ה" פסג

מוסדי

1 סידרה

משנה לשנה נתחי המסגרות הבית ספריות הולך וגדל בחלק מבקשות השדה ומדיניות המשרד במקביל .

יתרונות הלמידה בחדר המורים רבים ומשמעותיים ולכן נעשה מאמץ מרבי להתאמה ולמיצוי המהלכים .

חשיבות רבה בעינינו לתת מענים למורים בין 2 דלתות הכתות - המורה כלומד ומלמד .

אנו מבקשים לתת למורה חוויית למידה משמעותית לצד כלים יישומיים לתפקידו כמלמד .

Made with FlippingBook flipbook maker