מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

דגשים תשע ה"

השנה הדגשים במסגרות הלמידה :היו

מודלינג ללמידה משמעותית

אינטראקציה מורה - לומדים

דגש על היבט יישומי

פרישת הנושאים והיקפם

, אקדמיה 7.50%

חינוך מיוחד , 7.50%

למידה משמעותית - מיומנויות וכלים , 34%

תחומי דעת ודיסצפלינות , 27.50%

העצמת עובדי הוראה ותפיסת , התפקיד 20%

 השנה לראשונה פורסמה חוברת השתלמויות אשר שפכה אור על מרבית המהלכים שהתקיימו השנה ואפשרה בחירה מושכלת מבעוד מועד .  הרישום המקוון נפתח במועד שנקבע מראש ואפשר זמינות שווה לכל . ברישום

 מערכת ניהול הנתונים מאפשרת שקיפות רבה - בפרישת הנתונים , במועדי המפגשים ותוכנם , במעקב הנוכחות והציונים , בהיסטוריית הלמידה ועוד .

Made with FlippingBook flipbook maker