מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

הצילום ככלי למידה

" צילום ככלי ללמידה משמעותית "

רותמים את הצילום ללמידה אחרת בהנחיית : תמר שליט אבני -

כיצד ננצל את מצלמת הטלפון שלנו ? איך יוצרים תצלום שמעביר מסר ? מהי אוריינות צילומית ואיך ניתן להשתמש בה ? בכתה בכל אלה התנסו המורים בקורס צילום חוויתי - צילום בזווית - אחרת צילום ככלי ללמידה .

המשתלמים ערכו הכרות מתקדמת עם המצלמה ( גם מצלמת הטלפון ) ולמדו מגוון פונקציות צילום ללמידה אחרת – איסוף ויצירת מידע חזותי . במהלך ההשתלמות התנסו המורים בצילום ויצירת תוצרים מצולמים . לסיכום הוצגה תערוכת תצלומים כחלק מחיי עולם התוכן בהוראה ....

" הוראה ולמידה ממוקדתבפרט – לקויות למידה ותפקוד "

להוסיף ולזמן הצלחות ! בהנחיית : יעל צפריר

? מה עוד , לגוון ? מה עוד

במסגרת זו עסקו המורים בהגדלת הראייה האבחונית בכיתה תוך הבחנה בין לקויות למידה ללקויות תפקוד . במהלך המפגשים הועשרו המורים בכלים להתמודדות עם הלקויות ולזימון הצלחות של התלמידים תוך יישום והתנסות בכיתה האישית .

" עושים את ולא מדברים על "– סימולציות ייחודיות בשילוב וידאו בהנחיית : יפית מורדוף

המילים הן כלי העבודה שלנו – אנשי החינוך . לא פעם אנו מדברים –" על"

על מה שקורה , על מה שצריך לקרות והקשר ביניהם . במסגרת למידה ייחודית וחדשנית עסקו המורים " בלעשות את " ולראות בפועל מה קורה . המורים הציגו תרחישים מחיי הכיתה , התנסו בסימולציות ואף ביקרו פעמיים במרכז –" הלב " בבר אילן , מרכז המתמחה בסימולציות תקשורתיות ופדגוגיות .

מרכז הלב לסימולציה באוניברסיט ת בר אילן

Made with FlippingBook flipbook maker