מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

בחר בסוף שנת הלימודים הקודמת לשלב למידה מבוססת פרויקטים בכל

" רעים " ספר בית

צוות הוקם

. שלהם

שחיברה עם מכללת קיי והמומחיות

ה" הפסג

סייעה

זה לעניין

. הגיל

שכבות

. מיטבית

מוביל לחשיבה כיצד ואילו מהליכים נדרשים להטמעה

צוות המורים קיבלו הדרכה , נבחרו נושאים :

 שכבה א בחרה לעסוק בנושא השוקולד

' שכבה ב בחרה לעסוק בנושא פירות ההדר

' שכבה ג בחרה לעסוק בנושא המעשיות והקשרן לסטראוטיפים

' שכבה ד בחרה לעסוק בנושא משחק

 שכבה ה בחרה לעסוק בנושא משחקים מסוכנים

 שכבה ו בחרה לעסוק בטיפוח אורח חיים בריא באשדוד

ההפנ י נ ג ה י ה מר גש ו מעצ י ם .

ערב - ת ו צר י ם

בס י ו ם התהל י ך התק י י ם הפנ י נ ג הצ גת

Made with FlippingBook flipbook maker