מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

מתי הנחתה מס ' תהליכים בפסג " ה ובבתי הספר . בחרנו בכמה כדי להציג את המשותף לצד הייחודי בכל אחד מהם .

- המהות הבניית תשתית מבוססת לתכנון מהלכי הוראה מיטביים . - האמצעי בניית יחידות הוראה ללמידה משמעותית בתכנון לאחור . - הדגשים הגדרת ויצירת הבנות גדולות , שימוש במיומנויות ואסטרטגיות לחיים ותכנון מהסוף להתחלה .

, פוריה ידע , אסטרטגיה ו / או מיומנות .

שיעור מיטבי הכולל הבנה גדולה , שאלה

מיקוד בהבנות גדולות ועשירות המניעות לפעולה

וערכים מנחים למצוינות אישית .

"בי ס צפרירים - בניית ערכת צוות - לקידום למידה משמעותית ויצירת תרבות שיח ושפה משותפת .

הבניית יחידות לימוד מתוקשבות מבוססות

פרדיגמה של הבנה .

- ס רתמים קידום חלום אישי ומימוש באמצעות מהלכי

"בי

הוראה משמעותיים .

" להתחיל במחשבה על הסיום , פירושו לצאת לדרך מתוך הבנה ברורה של היעד .

1989 )

סטיבן קובי (

Made with FlippingBook flipbook maker