מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

יישומי למידה מההשתלמות

במידה רבה / רבה מאוד

היקף במרבית / חלק מהשיעורים

67%

67%

66%

63%

59%

56%

56%

51%

40%

36%

36%

35%

34%

33%

29%

29%

פרזנטציות

רפלקציה אישית

עבודה בצוותים קטנים

רלבנטיות

פיתוח ידע חדש

למידה עצמית ואקטיבית

למידה הדרגתית

שילוב תכנים שהעלו התלמידים

גורמים תומכים ביישום -

62%

הצגת חידושים בפני עמיתים

54%

הצגת חידושים בפני מנהל / צוות ניהול

64%

שיתוף המנהל

74%

שיתוף חברי הצוות

68%

היוועצות עם עמיתים

0%

20%

40%

60%

80%

דגשים תשע ו"

אנו לומדים מהנתונים , מקיימים שיח עם השותפים , בונים תכניות התקדמות וצמיחה והצבנו דגשים לשנה הבאה :

 למידה משמעותית

 תפקודי לומד

 פרזנטציות

 ומתודולוגיות רפלקטיביות .

ו בנוסף לכל הכתוב והמתואר עוד מחידושי תשע ו"

לצד מסגרות אקדמיות אנו עסוקים

. ה" של הפסג

מסגרות למידה לדרגות הגבוהות -

בפיתוח תוכניות ייחודיות מקוריות של הפסג .ה"

מרחב למיזמים מחוללי השפעה . חממה ליזמות חינוכית המציעה מסלול קידום

-ף" מעו

והעצמה לעובדי הוראה בעלי רעיון עם פוטנציאל ...

Made with FlippingBook flipbook maker